För dig som gillar udda tongångar

listen-music-onlineI och med att det finns så mycket olika musik, finns det naturligtvis även alla de som gillar att lyssna på udda musik. Detta har då på denna sida fått namnet udda toner istället, för att detta ibland kan låta så illa att många hellre skulle kalla det för en samling av toner kombinerade på ett sätt som ska bidra till att framkalla en viss reaktion. Hur som helst är detta något som är mycket vanligt och varför är det då så att många människor väljer att lyssna på denna typ av musik? Här kan det helt enkelt vara så att de rent ut sagt verkligen tycker om den, men det är dock det minst vanliga.

Det mest vanliga när det gäller udda musik som ska framkalla vissa förutbestämda reaktioner och ett helt styrt sätt att tänka på, är att det handlar om en gemenskap i ett gäng eller en grupp. I det fallet är det då grupptrycket som styr att du valt att lyssna på denna musik samt valt att lita på vad den står för. För de flesta människor är detta en fas i livet som kan inträffa, för att sedan under livets gång tappa mening och förlora sin kraft. För andra följer det med hela livet och samtidigt bidrar till att skapa en människa som helt saknar normala värderingar.

Nu är det inte alla udda toner som är till för att påverka, utan här finns det en grupp vitt skilda traditionella musikstilar. Dessa är då de som används i inhemskt syfte att föra olika traditioner vidare. I det fallet kan det gälla låten och tongångar från olika kulturer eller så är det rakt av enbart musik som är till för att påkalla andarna i stammens religion. En sak är i alla fall klar att det finns massor av udda tongångar i musikens värld.